Vrije tijd

Onder dit kopje vindt u organisaties en instellingen die binnen de tweedelijnszorg van regio Best vallen waar kinderen met een beperking, en hun ouders, met betrekking tot het invullen van vrije tijd terecht kunnen.