Zorgverlening PGZ

Naam organisatie: Zorgverlening PGZ
Adres: Steenstraat 162-A
                Boxmeer
Telefoon: 0485-523565
E-mailadres: info@zorgverlening-pgz.nl
Website:
www.zorgverlening-pgz.nl
Werkgebied: Noord-Oost Brabant, Noord-Limburg

Doelgroep: PGZ biedt specialistische zorg, begeleiding en ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke handicap, een ontwikkelingsachterstand, ADHD, gedragsstoornis(sen) of psychiatrische problematiek en is zeer ervaren en gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een autisme spectrum stoornis.

Doel: Het doel van PGZ is om specialistische zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden met kennis, zorg en respect. De begeleiding wordt volledig afgestemd op de zorgvraag, het kind of de (jong)volwassene en zijn omgeving.

Binnen Zorgverlening PGZ worden de volgende diensten aangeboden vanuit de vestiging in Boxmeer:
Diagnostisch onderzoek: het stellen van een diagnose is van belang om een vervolgtraject te bepalen. De organisatie doet onderzoek naar de diagnose zodat de problematiek helder wordt. Vervolgens wordt er gezocht naar passende hulp en ondersteuning.
Intensieve gezinsbegeleiding: Intensieve gezinsbegeleiding is een vorm van kortdurende hulpverlening in de thuissituatie die als doel heeft ouders verder op weg te helpen bij het opvoeden van hun kind.
Kidsclubs: PGZ biedt een leuke, leerzame en zinvolle vrijetijdsbesteding speciaal voor jongens en meisjes van 5 tot 12 jaar met beperkingen. Vaak is het voor kinderen met een beperking niet mogelijk om aan reguliere clubs deel te nemen. PGZ biedt ze daarom de mogelijkheid om in kleine groepjes activiteiten te ondernemen die ze echt leuk vinden.
Future: PGZ biedt een leuke en positieve vrijetijdsbesteding speciaal voor jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar met beperkingen. Vaak is het voor kinderen met een beperking  niet mogelijk om aan reguliere clubs deel te nemen. PGZ biedt ze daarom de mogelijkheid om in kleine groepjes uitdagende activiteiten te ondernemen die ze echt leuk vinden.
Psycho-educatie: deze vorm van hulpverlening is bedoeld voor kinderen en jongeren die als gevolg van hun beperking sociaal/emotioneel in de knoop dreigen te raken of zijn geraakt. Deze individuele begeleiding wordt door een deskundige en een orthopedogoog of kinder- en jeugdpsycholoog op het kantoor van PGZ verzorgd.
Gespecialiseerde thuisbegeleiding 16-: Gespecialiseerde thuiszorg is individuele begeleiding in of vanuit de thuissituatie. Het uitgangspunt bij deze vorm van zorg is de hulpvraag van de ouders van een kind met een beperking.
Gespecialiseerde thuisbegeleiding 16 +: Dit is individuele, praktische begeleiding in of vanuit de thuissituatie. Samen met een deskundige en ervaren begeleider worden er activiteiten ondernomen die aansluiten bij de zorgvraag.
Logeeropvang: PGZ biedt logeeropvang aan voor kinderen met een beperking. De logeeropvang wordt aangeboden in een rustig vakantiepark met veel faciliteiten waardoor we een geweldig programma kunnen samen stellen