Stichting SWZ

Naam organisatie: Stichting SWZ
Adres: Nieuwstraat 70
             5691 AG Son
Telefoon:  0499-471241
Fax: 0499-460027
E-mailadres: swz@swzzorg.nl 
Website: www.swzzorg.nl 
Werkgebied: Geheel Oost-Brabant

Doelgroep: kinderen en jeugdigen van 0 - 20 jaar.

Doel: SWZ staat voor Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor gehandicapten.
Wij bieden professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel.
Ze werken zowel voor kinderen en hun ouders, maar ook voor volwassenen en hun naasten.

Stichting SWZ biedt de volgende producten en/of activiteiten:
In het pakket aan zorg en begeleiding zitten ook andere activiteiten, zoals begeleiding in de thuissituatie, logeeropvang, buitenschoolse opvang, begeleid werken, onderzoek en behandeling.
SWZ is actief in diverse plaatsen in Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Daar zijn kleinschalige woonvormen en dagbestedingscentra gevestigd.