Severinus

Naam organisatie: Severinus, instelling voor verstandelijk gehandicapten
Adres: Platanenlaan 28
             5507 MD Veldhoven
Postbus: 6666, 5505 MA
Telefoon: 040-2586311
Fax: 040-2586395
E-mailadres: info@severinus.nl 
Website: www.severinus.nl 
Werkgebied: Zuidoost-Brabant

Doelgroep: Mensen met een verstandelijke handicap.

Doel: Mensen met een verstandelijke handicap moeten de kans krijgen te leven met en zoals anderen in de samenleving. Severinus is een organisatie die daar ondersteuning bij biedt.

Severinus biedt de volgende producten en/of activiteiten:
Severinus biedt een passende leefomgeving aan beperkte mensen. Ze bieden een woongelegenheid, dagbesteding van vrijetijd en zonodig behandeling. Daarnaast biedt Severinus diverse vormen van thuisondersteuning.