Orthopedagogisch Centrum

Naam organisatie: Orthopedagogisch Centrum

Organisatie: Orthopedagogisch Centrum (OCB)
Adres: Centraal Bureau: Leuvenaarstraat 82
Plaats: 4811 VK Breda
Postbus: 2285. 4800 CG
Telefoon: 088-6221000
Fax: 088-6221500
E-mailadres: info@ocbrabant.nl 
Website: www.ocbrabant.nl 
Werkgebied:provincie Noord-Brabant 

Contactpersonen/bereikbaarheid:
- Klantenbureau regio Midden-Brabant: Tanja Burkink, 088-6221333; t.burkink@ocbrabant.nl
- Klantenbureau regio West-Brabant: Mariska van den Berg, 088-6221555, m.berg@ocbrabant.nl
- Klantenbureau regio West-Brabant: Henri√ętte Pluym, 088-6221556, h.pluym@ocbrabant.nl
- Klantenbureau regio Zuidoost-Brabant: Frank van Geelen, 088-6221111, f.geelen@ocbrabant.nl

Doelgroep: Er wordt hulp geboden aan kinderen/jongeren in de leeftijd van 4-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Deze beperking maakt dat ze voor sommige dingen wat meer tijd nodig hebben. Ze weten zich vaak ook niet goed te uiten. Daarom hebben ze soms gedragsproblemen. In de diverse leeftijdsfasen is bijvoorbeeld sprake van het volgende:  ze kunnen moeilijk samen spelen,
ze zijn ongehoorzaam, ze worden snel driftig of boos, ze zijn druk, overbeweeglijk of impulsief, ze trekken zich terug en hebben weinig vrienden, ze doen gevaarlijke dingen, stelen, lopen weg.

De vraag om hulp komt vaak van ouders of gezinnen. Daarom worden ook de ouders/gezinnen geholpen om met hun kind om te gaan.

Doel: Het Orthopedagogisch Centrum Brabant is een instelling voor behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking die gedragsproblemen hebben. Ze bieden hulp thuis, of op school. Door deze jongeren te helpen wil Orthopedagogisch Centrum Brabant voorkomen dat deze jongeren ontsporen en worden hun kansen in de samenleving vergroot.

Het Orthopedagogisch Centrum Brabant biedt de volgende producten en/of activiteiten:
Er worden verschillende soorten vormen hulp aangeboden: Onderzoek en observatie, hulp aan huis, zelfstandigheidtraining en ondersteund zelfstandig wonen, therapie en training voor kind en gezin, hulp in crisissituaties, behandelgroepen, behandeling na school en Weekend- en vakantieopvang.

Het OCB bespreekt met de jongere zelf, met de ouders of verzorgers en (eventueel) met een aanmeldende instantie wat de vragen zijn en welke hulp het OCB kan bieden.
De aanmeldingsprocedure verloopt via MEE, Bureau Jeugdzorg of rechtstreeks bij OCB Klantenbureau. CIZ indicatie is noodzakelijk of indicatie via Bureau Jeugdzorg met AWBZ grondslag.

- Regiokantoor West-Brabant (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en omgeving),
  Leuvenaarstraat  82, 4811 VK Breda
- Regiokantoor Midden-Brabant (Tilburg, Waalwijk en omgeving), Kapitein Rondairestraat 3-2,
   5015 BC Tilburg
- Regiokantoor Zuidoost-Brabant (Eindhoven, Helmond en omgeving), De Ronde 9, 5683 CZ Best