MEE Zuid-Oost Brabant

Naam organisatie: MEE Zuidoost-Brabant
Adres: 5604 LA  Eindhoven
Postbus: 44015, 5604 LA
Telefoon: 040-2140404
Fax: 040-2116739
E-mailadres: info@meezuidoostbrabant.nl 
Website: www.meezuidoostbrabant.nl 
Werkgebied: Zuidoost-Brabant

Locatie Eindhoven | De Kempen:
Bezoekadres:
Laan van Diepenvoorde 37-43, Waalre,
Postbus 44015, 5604 LA Eindhoven.
Telefoon: 040-2140404
Telefoon informatiecentrum: 040-2140303
Telefoon integrale vroeghulp: 040-2308408 of 088-6330962
Email integrale vroeghulp: ivroeghulp@meezuidoostbrabant.nl

Locatie Helmond:
Bezoekadres: Baroniehof 169a, Helmond
Postbus 6055, 5700 ET Helmond.
Telefoon: 0492-328000
Telefoon informatiecentrum: 0492-328008
Telefoon integrale vroeghulp: 0492-328032

Doelgroep: MEE Zuidoost Brabant werkt vanuit twee locaties: Helmond en Eindhoven | De Kempen. De locatie Eindhoven heeft drie teams met een lokale oriëntatie, die de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre tot hun werkgebied rekenen. Deze teams worden ondersteund vanuit de regionale teams.

Doel: MEE Zuidoost-Brabant informeert, adviseert, bemiddelt, ondersteunt en wijst mensen met een beperking de weg naar de juiste instanties. MEE is er voor mensen met een lichamelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte, mensen met een verstandelijke en/of zintuiglijke beperking en mensen met een autismespectrumstoornis.  Maar ook voor ouders, beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Mee biedt de volgende producten en/of activiteiten:
Bij MEE werken deskundige mensen die de cliënt en de omgeving van de cliënt  helpen bij vragen op het gebied van wonen en zorg, dagbesteding en werken, kinderopvang en onderwijs, opvoeding en relaties, vrije tijd en vorming, wet- en regelgeving en cursussen en trainingen.
MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en verwijst door naar andere instanties. MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen gericht op uw belang. De dienstverlening is gratis en direct toegankelijk.