JuniorCare

Naam organisatie: JuniorCare
Adres: Wandelboslaan 30
                5042 PD Goirle
Telefoon: 013-7370166
               06 30456309
E-mailadres: info@juniorcare.nl 
Website: www.JuniorCare.nl 
Werkgebied: alle plaatsen in Noord-Brabant
Contactpersonen/bereikbaarheid: Maria van den Wildenberg
                                                                Postadres: Spoorbaan 42, 5051 EV Goirle

Doelgroep: Kinderen en jongeren (en hun gezin) met een autisme spectrum stoornis en/of ADHD en alle aanverwante stoornissen met een IQ tussen 80 en 140.

Doel: Ondersteuning en activering in de thuissituatie van kinderen met een aan autisme verwante stoornis.

JuniorCare bied de volgende producten en activiteiten:
De organisatie van: (thuis)begeleiding, trainingen (sociale vaardigheden, remweg, kanjer, brussen, TOM), logeeropvang, vrijetijdsgroepen op woensdagmiddag en vrijdagavond,  uitstapjes in de vakanties, ouder- themaochtenden.
Bijzonderheden:
Juniorcare werkt via PGB en helpt bij de indicatie door BJZ of CIZ nadat een diagnose bij een kind is gesteld.