INJEZO; Intensieve Jeugdzorg

Naam organisatie: INJEZO, Intensieve Jeugdzorg
Contactpersonen/bereikbaarheid: Tamara van den Hill
Adres: Wethouder van Haperenstraat 36E
                4813 AM Breda
Telefoon: 076-5310463
E-mailadres: info@injezo.nl
Website: www.injezo.nl
Werkgebied: Noord-Brabant, Zuid/Holland, Utrecht

Doelgroep: INJEZO werkt met kinderen en jongeren met de volgende problematiek:
- Autisme Spectrum Stoornissen (Asperger, PDD-NOS, MCDD, ODD, NLD)
- ADHD en ADD
- Verstandelijk gehandicapt (LVG en SG-LVG)
- Moeilijk opvoedbaar (hechtingsproblematiek)
- Psychische problematiek (Borderline, Schizofrenie, Gilles de la Tourette)

Doel: INJEZO is een organisatie op het gebied van Jeugdzorg met een expertise in begeleiding, logeerweekenden, (crisis) opvang en onderzoek/diagnostiek. INJEZO werkt vanuit een vertrouwensdriehoek tussen ouder(s), kind(eren) en begeleider.