Gehandicaptenzorg Brabant

Naam organisatie: Lunet Zorg
Adres:  Kerkenbosplaats 1
                5043 RX Tilburg
Telefoon: 06-12938821
Website: www.dehilver.info
Werkgebied: Noord-Brabant
Contactpersonen/bereikbaarheid: G. Dragstra

Doelgroep: Gehandicaptenzorg Brabant biedt maatwerk bij zorgvragen van mensen met een verstandelijke beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen.

Doel: Gehandicaptenzorg Brabant biedt maatwerk bij allerlei zorgvragen van mensen met een verstandelijke beperking.

Binnen Gehandicaptenzorg Brabant worden de volgende producten en/of activiteiten aangeboden:
Begeleiding, werken, dagbesteding, verzorging, therapie, diagnostiek en behandeling.

Gehandicaptenzorg Brabant is een samenwerkingsverband van Lunet Zorg en SDW. Dus het werkgebied is geheel Noord-Brabant. Gehandicaptenzorg Brabant is vooral actief in en rond de steden Breda en Tilburg.