Lunetzorg

Naam organisatie: Lunet Zorg
Adres: van Vorststraat 1a
              5622 CV Eindhoven
Telefoon: 040-2900679
E-mailadres: info@lunetzorg.nl
Website:: www.lunetzorg.nl
Werkgebied: Zuidoost Brabant

Doelgroep: Lunet zorg biedt in Brabant zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden waarbij sprake is van een verstandelijke beperking.
Doel: Lunet zorg biedt zorg vanuit professionaliteit en vanuit het hart, met bezieling en gewetensvol. Het motto van Lunet zorg luidt ‘Oog voor elkaar’ en impliceert dat het werk in de eerste plaats mensenwerk is, waarbij ‘aandacht hebben voor elkaar’ heel belangrijk is.

De organisatie biedt ondersteuning bij wonen, werk of dagbesteding, van 24-uurs intensieve zorg tot beperkte of incidentele ondersteuning op één van onze vele locaties of bij de mensen thuis.
De zorg kan worden gecombineerd met begeleiding en behandeling door een team van specialisten, zoals logopedisten, autismeconsulenten, seksuologen, artsen en muziek- en speltherapeuten.