Kinderen met een beperking

Onder kinderen met een beperking worden kinderen met zowel een lichamelijke en/of geestelijke beperking verstaan.

Onder dit kopje vindt u organisaties en instellingen die binnen de tweedelijnszorg van regio Best vallen waar kinderen met een beperking, en hun ouders, terecht kunnen. 
Hierbij kunt u denken aan organisaties die hulpverlening bieden in de vorm van begeleiding, opvoedingsondersteuning, thuiszorg etc.