Zorgbelang Brabant (Vertrouwenspersonen)

Adres: zie contactpersonen 
Plaats: Noord-Brabant 
Telefoon:  040-2432502       
E-mailadresinfo@zorgbelang-brabant.nl  
Werkgebied: provincie Noord-Brabant
Website: www.vertrouwenspersonenbrabant.nl  

Doelgroep:  Kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers die te maken hebben met geïndiceerde jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming.
Doel: Het ondersteunen van cliënten in de jeugdzorg bij vragen, onvrede of klachten over geïndiceerde jeugdzorg (de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of een instelling binnen de jeugdzorg in de provincie Noord-Brabant) en het bevorderen van medezeggenschap met als doel het versterken van de positie van de cliënt. 

Product en/of activiteiten die door de organisatie worden aangeboden:
- Luisteren en meedenken.
- Informatie geven over rechten en plichten.
- Advies en goede raad geven.
- Oplossingsgerichte ondersteuning.
- Ondersteunen bij klachten.
De hulp is gratis en alle contacten worden vertrouwelijk behandeld.
 
Contactpersonen/bereikbaarheid:
Geopend op werkdagen tijdens kantooruren
Voor cliënten uit Zuidoost- en Noordoost-Brabant: regiokantoor Zuidoost-Brabant, Kronehoefstraat 21-29, 5612 HK Eindhoven. Tel: 040-2432502, email: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl .Voor cliënten uit West- en Midden-Brabant: regiokantoor Midden-Brabant, Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg. Tel: 013-5942180, e-mail: cvpjeugdzorg@zorgbelang-brabant.nl.