Maatschappelijk Werk Dommel Regio

Organisatie: Dommelregio/Lumensgroep
Adres: Centraal Kantoor: Maastrichterweg 51
Plaats: 5554 GE Valkenswaard 
Postbus: 826, 5550 AV 
Telefoon: 040-2048500       
Fax: 040-2044713 
E-mailadres: info@dommelregio.nl  
Website: www.dommelregio.nl  
Werkgebied: dertien gemeenten in Zuidoost-Brabant

Locatie Budel: Grensweg 1 6021 JW Budel. Tel:0495-499399. Emailadres: budel@dommelregio.nl.
Locatie Son en Breugel: Europalaan 2 5691 EN Son. Tel: 0499-476606. Emailadres: son@dommelregio.nl.
Locatie Heikant (Veldhoven WGC): Dommelshei 19, 5508 VE Veldhoven, tel: 040-3683092, fax 040-3683094, emailadres: veldhovengc@dommelregio.nl
Locatie Veldhoven: Geer 100, 5501 LB Veldhoven, tel: 040-2553035, fax: 040-2549877, emailadres: veldhoven@dommelregio.nl
Locatie Eersel: Hint 11, 5521 AE Eersel, tel: 0497- 518888; crisishulplijn, buiten kantoortijden: 040- 2530350. Spreekuur: ma t/m vr 09.00-10.00 uur.
Locatie Best: Raadhuisplein 68 5683 EC Best, tel: 0499-396148, fax: 0499-392865, emailadres: best@dommelregio.nl
Locatie Sint Oedenrode: Dommelstraat 22, 5492 DX Sint Oedenrode, tel: 0413-474940, fax: 0413-474942, emailadres: stoedenrode@dommelregio.nl
Locatie Oirschot: de Loop 67, 5688 EW Oirschot, tel: 0499-572694, fax: 0499-574250, emailadres: oirschot@dommelregio.nl
Locatie Waalre: Hoogstraat 4-6-8, 5581 BK Waalre, tel: 040-2222081, fax: 040-2222806,emailadres: waalre@dommelregio.nl
Locatie Bladel: Willem van Oranjelaan 5 B, 5531 HG Bladel, telefoon: 0497-381467      

Doelgroep: Iedereen die vragen heeft of problemen ervaart met zichzelf, in relatie met anderen, met school, werk, inkomen, vrije tijd, opvoeding of gezondheid.
Doel : Stichting voor maatschappelijke hulp- en dienstverlening.
Product en/of activiteiten van de organisatie:
- Algemeen maatschappelijk Werk (gratis psychosociale en materiële hulpverlening).
- Schoolmaatschappelijk Werk.
- Jongerenopbouwwerk/jeugdhulpverlening.
- Jeugd Preventie Programma: biedt kortdurende hulp aan jongeren met problemen.
- Opvoedingssteunpunten.
- Groepswerk.
- Coördinatie- en adviespunt huiselijk geweld (Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld, 24 uur per dag bereikbaar).
- Vluchtelingenwerk.
- Crisisdienst.
- Internethulpverlening.
- Bedrijfsmaatschappelijk werk

Het jongerenopbouwwerk (JOW) stelt zich ten doel de leefsituatie van jongeren te optimaliseren. 
Daarbij staan de vragen en problemen die jongeren signaleren centraal. Het gaat dan bijna altijd om wensen die jongeren hebben om de eigen woon- en leefomgeving te verbeteren. 
In de praktijk houdt dit in dat jongeren tussen 12 en 20 jaar bij de jongerenopbouwwerkers terecht kunnen voor:
- het uitspreken van hun wensen en behoeften;
- het voorstellen van activiteiten;
- het uitspreken van klachten en ideeën over voorzieningen en activiteiten binnen de gemeente;
- vragen over invulling van vrije tijd, alcohol en drugs, huisvesting, financiën, psychische problemen;
- alle andere voor hen belangrijke items.