Kompaan en De Bocht, Vrouwenhulpverlening

Organisatie: De Bocht
Adres: Tilburgseweg 184
Plaats: 5051AN Goirle 
Postbus: 10139, 5000 AC 
Telefoon:  013-5433073       
Fax: 013-5425226 
E-mailadres: info@kompaanendebocht.nl  
Werkgebied: Noord-Brabant (en daarbuiten)
Website: www.kompaanendebocht.nl

Doelgroep:
- vrouwen met kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld;
- vrouwen die ernstig bedreigd worden;
- jongere zwangere meiden en vrouwen;
- alleenstaande moeders met opvoedingsproblemen;
- (ex-)prostituees die uit de prostitutie willen stappen en daarbij hulp nodig hebben;
- allochtone meiden die bedreigd worden met eergerelateerd geweld;
- slachtoffers van jeugdprostitutie;
- slachtoffers van vrouwenhandel;
- ook mannen die te maken hebben met bovenstaande problemen, kunnen wij hulp bieden.
Bij de vrouwenopvang kunnen vrouwen en hun kinderen uit heel Nederland terecht

Doel: Hulpverlening aan jeugd, vrouwen en gezinnen met specifieke aandacht voor ontwikkelingsstoornissen, veiligheid, huiselijk geweld en seksespecifieke problematiek en voor de kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen.
Voorbeelden van hulp:
- diagnostiek bij kinderen, volwassenen en gezinnen,
- behandeling van specifieke ontwikkelingsstoornissen bij kinderen (ADHD, PPD-NOS, hechtingsproblematiek),
- hulpverlening na kindermishandeling,
- hulpverlening na seksueel misbruik,
- omgangsbegeleiding,
- veilige opvang bij huiselijk geweld,
- begeleiding en behandeling van tienermoeders,
- opvang en behandeling van slachtoffers van jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld,
- complexe gezinsvraagstukken die te maken hebben met opvoedingscompetenties.