Jeugd Preventie Programma

Organisatie: Welzijn Eindhoven
Adres: Don Boscostraat 4
Plaats: 5611 BL Eindhoven 
Postbus: 2077, 5600 CB 
Telefoon:  040-2193328       
E-mailadres: e.verhappen@jeugdprogrammazob.nl 
Werkgebied: Zuidoost Brabant

Doelgroep: De JPP methode richt zich op jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun gezinnen.
De jeugdigen zijn vanwege probleemgedrag of (licht) delictgedrag danwel probleemgedrag of (licht) delictgedrag van gezinsleden in aanraking gekomen met de politie of dreigen in aanraking te komen met de politie.
Doel:
- Het vroegtijdig signaleren van probleemgedrag van jeugdigen;
- Het vergroten van zelfredzaamheid van jeugdigen en/of hun ouders/gezin;
- Het verbeteren van het maatschappelijk functioneren van jeugdigen en/of hun ouders/gezin;
- Het voorkomen van het verder afglijden van de jeugdige en het hiermee voorkomen van delictgedrag.
Het JPP heeft een aanbod in de gehele regio Zuidoost Brabant en werkt vindplaatsgericht, waarbij de politie als vindplaats optreedt. De politie signaleert en beoordeelt waarna de jeugdpreventiewerker snel en actief aan de slag gaat. Er wordt in de regio Zuidoost Brabant nauw samengewerkt met de 18 politie-afdelingen.
Naast de politie als vindplaats kan de client zelf (via de politie) contact opnemen met het JPP of dit met ondersteuning van andere hulpverlening doen.

Product en/of activiteiten van de organisatie:
De hulpverlening richt zich in een kortdurend (maximaal 12 weken) en intensief traject op de jeugdige, zijn gezin en omgeving. De hulpverlening is ambulant en kent een outreachend karakter.
De Jeugdpreventiewerker richt zich in zijn handelen op:
De leefgebieden van de cliƫnt, te weten: onderwijs, arbeid, financien, huisvesting, politie/justitie, relaties en sociale omgeving, gezondheid en vrijetijdsbesteding;
Het competentiegericht werken: 
de JPP-er is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van zijn clienten. Hierbij gaat het o.a. om het vergroten van zelfinzicht, zelfrespect en zelfvertrouwen; het ontwikkelen en verhelderen van eigen wensen, motieven; het benutten van het sociale netwerk; het wegnemen of hanteerbaar maken van bepaalde belemmeringen, etc.
De clientenparticipatie: 
Uitgangspunten hierbij zijn dat de client centraal staat in het hulpverleningsproces en regie houdt op het hulpverleningsproces.