Herlaarhof; centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Naam orginisatie: Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
Organisatie: Reinier van Arkel Groep
Adres: Boxtelseweg 32, Vught
Postbus: 10150, 5260 GB
Telefoon: 073-6585333
Fax: 073-6585355
E-mailadres: info@RvAgroep.nl 
Website: www.herlaarhof.nl
Werkgebied: regio Noordoost- en Zuidoost-Brabant

Contactpersonen/bereikbaarheid:
- Herlaarhof Vught, Boxtelseweg 32, Postbus 10150, 5260 GB, tel: 073-6585333,
  Circuitmanager: dr. H.W.J. Henselmans
- Poli-/dagkliniek Herlaarhof Veldhoven, Platanenlaan 26a, Postbus 32, 5500 AA , tel: 040-2903666
- Polikliniek Herlaarhof Oss, Prof. Regoutstraat 2c, 5348 AE, tel: 0412-653453
- Polikliniek Herlaarhof Helmond, Weth. van Nunenstraat 12, 5706 TK, tel: 0492-349950
- De Zwengel, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, Boxtelseweg 34, 5261 NE Vught,
   tel: 073-6847060
- Informatiecentrum, website: www.iggreiniervanarkel.nl
- Aanmelding en Consultatie Herlaarhof, tel: 0900 – 2020700 (tijdens werkdagen van 9.00u - 17.00u)
- Voor aanmeldingen voor het Logeerhuis kunnen verwijzers contact opnemen met de teamleider     
   van het Logeerhuis, tel: 073 - 658 5333 (receptie).

Doelgroep: Kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar met psychiatrische en/of psycho-sociale problematiek zoals autisme, ADHD, angst, depressie, een leer- of ontwikkelingsstoornis, maar ook seksueel misbruik.

Doel: Onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen met psychiatrische en psychische problemen.

Samen met ouders en hun kinderen antwoorden proberen te vinden op verschillende hulpvragen. Hiervoor zijn verschillende onderzoeks- en behandelvormen beschikbaar, bijvoorbeeld psychiatrisch onderzoek, kind-, ouder- en gezinsonderzoek, schoolonderzoek, neuro-psychologisch onderzoek, individuele en groepspsychotherapieën, het voorschrijven van geneesmiddelen, bewegingstherapie, muziektherapie en sociale vaardigheidstraining.

Herlaarhof heeft een klinische behandelgroep voor jeugdigen van 12 - 16 jaar met een IQ-score tussen de 70 en 85. De behandelgroep heeft 8 plaatsen en is gericht op diagnostiek en kortdurende behandeling.
Naast de samenwerking met De Zwengel (school voor speciaal onderwijs) zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met Bureau Jeugdzorg en Saltho, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Het logeerhuis van Herlaarhof is er voor kinderen tot achttien jaar.
Verwijzers kunnen kinderen/jeugdigen aanmelden bij Herlaarhof door middel van het opsturen van een ingevuld en ondertekend verwijsformulier Herlaarhof. Bureaus Jeugdzorg sturen het Indicatiebesluit op.