Bureau Jeugdzorg Brabant

Adres: Gabriel Metsulaan 1f
Plaats: 5613 LC Eindhoven 
Postbus: 891, 5600 AW 
Telefoon: 040-8801100       
Fax: 040-2467303 
E-mailadres: contactformulier via de website 
Werkgebied: Noord-Brabant
Website: www.jeugdzorg-nb.nl

Doelgroep: Ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige problemen bij opvoeden en opgroeien.
Doel: Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is bestemd voor kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders die te maken hebben met ernstige en complexe opgroei- en opvoedingsproblemen. Bureau Jeugdzorg is de toegang tot de jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg beschermt in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgt ervoor dat zij de juiste hulp krijgen. Die hulp geeft Bureau Jeugdzorg niet zelf, dat doen speciale instellingen voor jeugdhulpverlening. Meestal is het zo dat als lichte vormen van hulp, bijvoorbeeld via het Centrum voor Jeugd en Gezin of via het Algemeen Maatschappelijk Werk, niet voldoende zijn, Bureau Jeugdzorg in beeld komt. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen. Bureau Jeugdzorg bekijkt dan eerst of een lichtere vorm van hulp passender is. 

Product en/of activiteiten:
- Afdeling Toegang
- Jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) 
- Jeugdreclassering.
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Tel. 0900-123 123 0  
- Kindertelefoon, www.kindertelefoon.nl  Tel. 0800-0432.
- Spoedeisende Zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tel: 0880 – 666 999
Bureau Jeugdzorg heeft kantoren in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roosendaal en Tilburg. 

Regio Oost-Brabant:
Den Bosch:
Toegang, jeugdbescherming en reclassering onder een dak:
Oude Vlijmense weg 112,
Postbus 1163, 5200 BE Den Bosch.
Tel.  073-6871311
Oss:
Toegang en Jeugdbescherming:
Raadhuislaan 4,
Postbus 763, 5340 AT Oss
Tel. 0412-644900
Uden:
Toegang:
Aldetiendstraat 21b, 
5402 ZC Uden.
Tel. 0413-267400 
Eindhoven:
Toegang en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, 
Wal 20, 
5611 GG Eindhoven.
Tel. 040-7999100
Helmond:
Toegang en Jeugdbescherming: 
Sobriëtasplein 102, 
5701 MJ Helmond,
Postbus 234, 5700 AE Helmond
Tel. 0492-508400

Regio Midden- en West-Brabant:
Breda:
Toegang en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering:
Markendaalseweg 44, 4811 KC Breda.
Tel. 076-5600400
Roosendaal: 
Toegang en Jeugdbescherming: 
Burgerhoutstestraat 19, 
4701 EK Roosendaal.
Tel. 0165-545950
Tilburg: 
Toegang en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: 
Alleenhouderstraat 25, 
5041 LC Tilburg, 
Postbus 339, 
5000 AH Tilburg.
Tel.  013-4620300 

AMK West-Brabant:
Erasmusweg 34, 
4834 AA Breda
Tel. 076-5600400 

AMK Midden-Brabant: 
Alleenhouderstraat 25, 
5041 LC Tilburg. 
Tel. 013-5835020 

AMK Zuidoost-Brabant: 
Sobriëtasplein 102, 
5701 MJ Helmond. 
Tel. 0492-508410      . 

AMK Noordoost-Brabant (regio Den Bosch): 
Oude Vlijmenseweg 112, 
5223 GS Den Bosch. 
Tel. 073-6871275

AMK Noordoost-Brabant (regio Oss / Uden): 
Aldetiendstraat 21b, 
5402 ZC Uden.
Tel. 0413-267400