Hulpverlening

Hulpverlening is het aanbieden van hulp door instanties aan mensen in geestelijke of maatschappelijke nood. Onder dit kopje vindt u organisaties en instellingen die binnen de tweedelijnszorg van regio Best vallen onder de hulpverlening. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties binnen Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Reclassering, Geestelijke gezondheidszorg etc.