Zonnehuizen

Aanmeldbureau Zonnehuizen
Adres: Utrechtseweg 62
           3704 HE Zeist
Emailadres: info@zonnehuizen.nl
Website: www.zonnehuizen.nl
Werkgebied: Landelijk
Contactpersonen/bereikbaarheid: landelijk telefoonnummer: 030-6945300

Locaties Noord- Brabant:
Orthopedagogisch Kinderdagcentrum Heimdal

Adres: Sterrenlaan 14
             5631 KA Eindhoven
             T. (088) 0016933
Email: heimdal-kindenjeugd@zonnehuizen.nl

Polikliniek Antares
Adres: Sterrenlaan 14
             5631 KA Eindhoven
             T. (088) 0016924
Email: antares@zonnehuizen.nl

Logeerhuis De Roskam
Adres: De Roskam 19
             5505 JH Veldhoven
             T. (040) 3686190
Email: deroskam-kindenjeugd@zonnehuizen.nl

Woonhuis ’t Meihuijs
Adres: Anderegglaan 3
             5673 AI Nuenen
             T. (040) 2846702
Email: clientenservice.eindhoven-kindenjeugd@zonnehuizen.nl

De Ontmoeting Orthopedagogisch Kinderdagcentrum Sterredaalder
Gezinswoonvormen
Adres:
Bronkhorstsingel 9
             5403 NA Uden
             T. (088) 0016933
            
Doelgroep:
kinderen en jeugdigen van 2- 20 jaar met een ontwikkelingsstoornis.
Doel: Zonnehuizen Kind en Jeugd is een landelijke organisatie waarbij kinderen met ontwikkelingsstoornissen op een professionele manier behandeld en verzorgd worden. Ook wordt er aan deze kinderen onderwijs geboden.
Bij de kinderen die in aanmerking komen voor Zonnehuizen kan sprake zijn van een psychiatrische stoornis, een licht verstandelijke beperking of een combinatie van die twee.
De organisatie streeft naar een optimale ontwikkeling van het kind tot een volwaardig en gezond individu en richt zich daarbij op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Om dit mogelijk te maken, wordt niet alleen gekeken naar het kind zelf, maar ook naar zijn omgeving: ouders, school etc. Waar nodig, kan ook hulp en ondersteuning geboden worden aan de omgeving van het kind.
De verschillende vormen van hulp die binnen de organisatie aanwezig zijn:
polikliniek, zorg aan huis, kinderdagcentrum, dagbehandeling, opname, gezinswoonvorm, speciaal  onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, logeren.