Centrum Individuele Thuiszorg (CIT)

Regio: Eindhoven
Telefoon: 0499- 329004
Regio Den Bosch
Telefoon:
073 52 36 545
Email:
info@citthuiszorg.nl
Website: www
.citthuiszorg.nl
Werkgebied: Noord- Brabant

Doelgroep: Kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), ADHD, een verstandelijke beperking en /of een lichamelijke beperking .
Doel:  
Het CIT is een particuliere organisatie voor thuiszorg. Voor iedereen is er de mogelijkheid om zorg aan te vragen, maar voor het aanvragen van zorg is wel een indicatie nodig die men dient aan te vragen bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIT). De zorg wordt vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB).
Binnen het Centrum Individuele Thuiszorg zijn hulpverleners werkzaam die zijn opgeleid tot sociaal hulpverlener, (ortho)pedagoog en muziek- of dramatherapeut of ze volgen een pedagogische gerelateerde opleiding. Het CIT biedt zowel ondersteunende als activerende begeleiding aan kinderen en jongeren met ASS, ADHD en  een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Hiernaast is er ook de mogelijkheid voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg, gezinszorg, terminale verpleging en 24-uurs zorg.