REC Chiron

REC Chiron                                                              
Adres: Beukums 97
           5283 XH Boxtel
Postbus: 388, 5280 AJ
Telefoon: 0411-689775
Fax: 0411-689713
Website: www.rec-chiron.nl 
E-mailadres:
algemeen@rec-chiron.nl
Werkgebied: Oost Noord-Brabant 

Doelgroep: Deze scholen bieden onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 4 tot 20 jaar.

Doel: REC Chiron biedt begeleiding en onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen voor het gebied oost Noord-Brabant voor cluster 4-scholen.

Product en/of activiteiten:
REC Chiron bestaat uit twee afdelingen:

Het Centraal Aanmeld-en InformatiePunt (CAIP) en de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) van REC Chiron. Hier wordt de aanmelding van nieuwe leerlingen geregeld.  

De afdeling Ambulante Begeleiding. Deze afdeling verzorgt onder andere de ambulante begeleiding van REC Chiron voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs middels een 'rugzak'. De 'rugzak' is bedoeld als alternatief voor plaatsing in het speciaal onderwijs en wordt in het algemeen aangevraagd voor leerlingen die niet noodzakelijkerwijs het onderwijs in een aparte cluster 4 school nodig hebben. Eveneens behoort het 'Autisme Steunpunt' tot de afdeling begeleiding. Dit steunpunt biedt informatie, advies en ondersteuning aan leerkrachten en ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).