Prins Willem Alexander School

Prins Willem Alexanderschool
Adres:
Blaarthemseweg 83
           5502 JT Veldhoven
Telefoon:
040-2534300
Website: http://www.pwaveldhoven.nl
E-mail: pwaveldhoven@hetnet.nl

Doelgroep: Kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Doel: De Prins Willem-Alexanderschool biedt kinderen met een verstandelijke beperking op respectvolle wijze passend onderwijs in een veilige, plezierige en warme omgeving. Door uit te gaan van de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de individuele leerlingen begeleiden we hen naar zelfredzaamheid en een gelukkige toekomst. Onze betrokken, goed gekwalificeerde medewerkers zijn er samen, met ouders en verzorgers, verantwoordelijk voor dat de mogelijkheden van het kind optimaal en met geloof in eigen kunnen worden benut.