Mytylschool Eindhoven

Mytylschool Eindhoven
Adres: Toledolaan 4
           5629 CC Eindhoven
Telefoon: 040-2418181
Website: www.mytylschooleindhoven.nl 
E-mail: administratie@mytylschooleindhoven.nl 
Werkgebied: Zuid-Oost Brabant

Doelgroep: De Mytylschool Eindhoven is een school voor leerlingen van 4 jaar tot 20 jaar met een lichamelijke handicap, functiestoornis of -beperking. Vanwege leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen die hiermee samen hangen ondervinden zij ernstige belemmeringen bij het volgen van regulier onderwijs.

Doel: De school bestaat uit een afdeling speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 jaar tot ongeveer 12 jaar en een afdeling voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen vanaf 12 jaar tot 20 jaar.
De onderwijsdoelstellingen in het speciaal onderwijs komen overeen met de kerndoelen van het basisonderwijs.
In het voortgezet speciaal onderwijs komen de onderwijsdoelstellingen overeen met de kerndoelen van het VMBO en met het praktijkonderwijs.

Voor leerlingen vanaf 15 jaar bieden wij de mogelijkheid om praktijkgericht onderwijs te volgen. De aandacht voor de overgang van school naar de maatschappij neemt een belangrijke plaats in. Bij dit onderwijs staat de voorbereiding van de leerling op wonen, (on)betaald werken en vrijetijdsbesteding centraal.

De school hanteert een orthopedagogische en orthodidactische benadering. De school werkt steeds meer vanuit de visie van adaptief onderwijs.
Dit betekent dat voor elk kind het onderwijsaanbod is afgestemd op de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind. Indien het beeld van een kind onvoldoende duidelijk is, wordt gebruik gemaakt van handelingsgerichte diagnostiek. Het lesprogramma wordt aangepast, als dit voor een optimale ontwikkeling van het kind wenselijk is.
In overleg met deskundigen en de ouders wordt hiertoe een plan van aanpak opgesteld.