De Berken Schutze

De Berkenschutse                                                               
Adres: Sterkselseweg 65
           5591 VE Heeze
           Postbus 61
           5590 AB
Telefoon: 040-2279300
Fax: 040-2262151
Website: www.berkenschutse.nl
E-mailadres: informatie@berkenschutse.nl
Werkgebied: Midden en Zuidoost Brabant 
Contactpersonen/bereikbaarheid: Bestuurder/ algemeen directeur: drs. A.A.W.M. van den Broek

Doelgroep: Kinderen en jongeren tussen de 4 en 20 jaar die (tijdelijk) verblijven op Epilepsiecentrum Kempenhaeghe en/of een juiste indicatie hebben van een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (Cvl).

Doel: De Berkenschutse is een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs te Heeze. Op de school zitten leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een niveau van Zeer Moeilijk Lerend tot en met HAVO/VWO.

De Berkenschutse is een Cluster 3 school voor Langdurig Zieke Kinderen (LZK).

De Berkenschutse biedt onderwijs, arbeidstraining en ambulante onderwijskundige begeleiding aan leerlingen met epilepsie of andere chronisch neurologische en/of somatische aandoeningen.

In samenwerking met een school voor leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) te Eindhoven verzorgt De Berkenschutse onderwijs aan ASS-leerlingen op HAVO/VWO-niveau.

Bijzonderheden:
De Berkenschutse beschikt over een Dienst Ambulante Begeleiding (DAB) die begeleiding biedt aan leerlingen met epilepsie in heel Zuid-Nederland. E.e.a. in samenwerking met epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

Tevens beschikt de school over een afdeling 'Afdeling Arbeidsonderzoek en -training (AOT)'. Deze afdeling biedt leerlingen een geleidelijke overgang van onderwijs naar arbeid of dagbesteding.