Antoon van Dijk School

Antoon van Dijkschool
Adres: Deurneseweg 15
           5709 AH Helmond
Telefoon: 0492-516335
Website: www.antoonvandijkschool.nl 
E-mail: administratie@antoonvandijkschool.nl 
Werkgebied: Regio Noord-Brabant

Doelgroep: De Antoon van Dijkschool is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Naast kinderen met een verstandelijke beperking worden er ook kinderen geplaatst die bijkomende stoornissen hebben zoals autisme, gedragsproblemen of concentratiestoornissen.
De school heeft ook een verbrede toelating voor leerlingen met een MG-indicatie (Meervoudig Gehandicapt).

Doel: Bieden van onderwijs op maat en ondersteuning aan de leerlingen en hun ouders.