Tweedelijnszorgbest
Welkom op

Welkom op tweedelijnszorg Best

Wij zullen ons eerst even voorstellen. Wij zijn 5 studenten van de Fontys Hogescholen te Eindhoven die op dit moment de minor Jeugdzorg volgen.
Op deze site hebben wij een overzicht gemaakt van het tweedelijns zorgaanbod inde gemeente Best in de provincie Noord-Brabant.

De site is onderverdeeld in verschillende onderwerpen, genaamd: gezondheid en opvoeding, hulpverlening, kinderen met een beperking, kinderopvang en peuterspeelzalen, onderwijs en educatie, vrije tijd en werk en geld.

Bij elk onderwerp kunt u organisaties terug vinden die behoren tot de tweedelijnszorg.
Per organisatie staan de contactgegevens vermeld, wordt er uitgelegd met welke doelgroep de organisatie werkt, welk doel de organisatie heeft en wat het zorgaanbod is.

Wij wensen u veel lees plezier en hopen dat u wat aan de informatie heeft.

Susan, Lindsay, Laura, Assia en Eva